Phạm vi giá: Từ đến

So sánh các bảng liệt kê

Căn Hộ Dịch Vụ HN

Sales Manager tại SunVillas

Zalo, Viber, Kakao Talk

TIẾP XÚC Căn Hộ Dịch Vụ HN

Sắp xếp theo:
$800/Per Month

Giường: 2Phòng tắm: 2sqm: 100

Căn hộ dịch vụ

Căn Hộ Dịch Vụ HN

1 tháng trước

$800/Per Month

Giường: 2Phòng tắm: 2sqm: 100

Căn hộ dịch vụ

1 tháng trước

From$500/Per Month

Giường: 1Bồn tắm: 1

Căn hộ dịch vụ

Căn Hộ Dịch Vụ HN

4 tháng trước

From$500/Per Month

Giường: 1Bồn tắm: 1

Căn hộ dịch vụ

4 tháng trước

From$650/Per Month

Giường: 1Bồn tắm: 1sqm: 38

Căn hộ dịch vụ

Căn Hộ Dịch Vụ HN

4 tháng trước

From$650/Per Month

Giường: 1Bồn tắm: 1sqm: 38

Căn hộ dịch vụ

4 tháng trước

From$380/Per Month

Giường: 1Bồn tắm: 1sqm: 30

Căn hộ dịch vụ

Căn Hộ Dịch Vụ HN

4 tháng trước

From$380/Per Month

Giường: 1Bồn tắm: 1sqm: 30

Căn hộ dịch vụ

4 tháng trước

From$450/Per Month

Giường: 1Bồn tắm: 1sqm: 30

Căn hộ dịch vụ

Căn Hộ Dịch Vụ HN

4 tháng trước

From$450/Per Month

Giường: 1Bồn tắm: 1sqm: 30

Căn hộ dịch vụ

4 tháng trước

From$450/Per Month

Giường: 1Bồn tắm: 1sqm: 45

Căn hộ dịch vụ

Căn Hộ Dịch Vụ HN

4 tháng trước

From$450/Per Month

Giường: 1Bồn tắm: 1sqm: 45

Căn hộ dịch vụ

4 tháng trước

From$500/Per Month

Giường: 1Bồn tắm: 1sqm: 40

Căn hộ dịch vụ

Căn Hộ Dịch Vụ HN

4 tháng trước

From$500/Per Month

Giường: 1Bồn tắm: 1sqm: 40

Căn hộ dịch vụ

4 tháng trước

$711/Per Month

Giường: 2Phòng tắm: 2sqm: 86

Chung cư

Căn Hộ Dịch Vụ HN

4 tháng trước

$711/Per Month

Giường: 2Phòng tắm: 2sqm: 86

Chung cư

4 tháng trước

$1,800/Per Month

Giường: 3Phòng tắm: 2sqm: 168

Chung cư

Căn Hộ Dịch Vụ HN

4 tháng trước

$1,800/Per Month

Giường: 3Phòng tắm: 2sqm: 168

Chung cư

4 tháng trước

From$250/Per Month

Giường: 1Bồn tắm: 1sqm: 15

Căn hộ dịch vụ, Studio

Căn Hộ Dịch Vụ HN

6 tháng trước

From$250/Per Month

Giường: 1Bồn tắm: 1sqm: 15

Căn hộ dịch vụ, Studio

6 tháng trước