Phạm vi giá: Từ đến

So sánh các bảng liệt kê

Căn Hộ Dịch Vụ HN

Sales Manager tại SunVillas

Zalo, Viber, Kakao Talk

TIẾP XÚC Căn Hộ Dịch Vụ HN

Sắp xếp theo:
From$517/Per Month

Giường: 1Bồn tắm: 1sqm: 35

Căn hộ dịch vụ

Căn Hộ Dịch Vụ HN

1 tháng trước

From$517/Per Month

Giường: 1Bồn tắm: 1sqm: 35

Căn hộ dịch vụ

1 tháng trước

$1,800/Per Month

Giường: 2Bồn tắm: 1sqm: 70

Căn hộ dịch vụ

Căn Hộ Dịch Vụ HN

2 tháng trước

$1,800/Per Month

Giường: 2Bồn tắm: 1sqm: 70

Căn hộ dịch vụ

2 tháng trước

From$700/Per Month

Giường: 1Bồn tắm: 1sqm: 50

Căn hộ dịch vụ

Căn Hộ Dịch Vụ HN

2 tháng trước

From$700/Per Month

Giường: 1Bồn tắm: 1sqm: 50

Căn hộ dịch vụ

2 tháng trước

$1,700/Per Month

Giường: 3Phòng tắm: 2

Căn hộ dịch vụ

Căn Hộ Dịch Vụ HN

2 tháng trước

$1,700/Per Month

Giường: 3Phòng tắm: 2

Căn hộ dịch vụ

2 tháng trước

From$800/Per Month

Giường: 1Bồn tắm: 1sqm: 50

Căn hộ dịch vụ

Căn Hộ Dịch Vụ HN

2 tháng trước

From$800/Per Month

Giường: 1Bồn tắm: 1sqm: 50

Căn hộ dịch vụ

2 tháng trước

$500/Per Month

Giường: 1Bồn tắm: 1sqm: 40

Căn hộ dịch vụ

Căn Hộ Dịch Vụ HN

2 tháng trước

$500/Per Month

Giường: 1Bồn tắm: 1sqm: 40

Căn hộ dịch vụ

2 tháng trước

From $900/Per Month

Giường: 2Phòng tắm: 2

Căn hộ dịch vụ

Căn Hộ Dịch Vụ HN

2 tháng trước

From $900/Per Month

Giường: 2Phòng tắm: 2

Căn hộ dịch vụ

2 tháng trước

From$600/Per Month

Giường: 1Bồn tắm: 1sqm: 80

Căn hộ dịch vụ

Căn Hộ Dịch Vụ HN

2 tháng trước

From$600/Per Month

Giường: 1Bồn tắm: 1sqm: 80

Căn hộ dịch vụ

2 tháng trước

From$700/Per Month

Giường: 1Bồn tắm: 1sqm: 50

Căn hộ dịch vụ

Căn Hộ Dịch Vụ HN

2 tháng trước

From$700/Per Month

Giường: 1Bồn tắm: 1sqm: 50

Căn hộ dịch vụ

2 tháng trước

$1,000/Per Month

Giường: 1Bồn tắm: 1sqm: 45

Căn hộ dịch vụ

Căn Hộ Dịch Vụ HN

2 tháng trước

$1,000/Per Month

Giường: 1Bồn tắm: 1sqm: 45

Căn hộ dịch vụ

2 tháng trước