Phạm vi giá: Từ đến

So sánh các bảng liệt kê

Cho thuê Shophouse Gardenia

$1,754/per month

sqm: 150

Shop house

Tổng Đài Tư Vấn HN

5 năm trước

$1,754/per month

sqm: 150

Shop house

5 năm trước

$2,192/per month

sqm: 150

Shop house

Tổng Đài Tư Vấn HN

5 năm trước

$2,192/per month

sqm: 150

Shop house

5 năm trước

$3,508/per month

sqm: 93

Shop house

Tổng Đài Tư Vấn HN

5 năm trước

$3,508/per month

sqm: 93

Shop house

5 năm trước

0932 060 333