Phạm vi giá: Từ đến

So sánh các bảng liệt kê

Giường: 3Phòng tắm: 2sqm: 126

Chung cư

Tổng Đài Tư Vấn HN

1 năm trước

$1,800/Per Month

Giường: 3Phòng tắm: 2sqm: 126

Chung cư

1 năm trước

Giường: 3Phòng tắm: 2sqm: 140

Chung cư

Tổng Đài Tư Vấn HN

2 năm trước

$1,400/Per Month

Giường: 3Phòng tắm: 2sqm: 140

Chung cư

2 năm trước


0932 060 333