Phạm vi giá: Từ đến

So sánh các bảng liệt kê

Giường: 3Phòng tắm: 2sqm: 126

Chung cư

Tổng Đài Tư Vấn HN

11 tháng trước

$1,800/Per Month

Giường: 3Phòng tắm: 2sqm: 126

Chung cư

11 tháng trước

Giường: 3Phòng tắm: 2sqm: 140

Chung cư

Tổng Đài Tư Vấn HN

12 tháng trước

$1,400/Per Month

Giường: 3Phòng tắm: 2sqm: 140

Chung cư

12 tháng trước