Phạm vi giá: Từ đến

So sánh các bảng liệt kê

Giường: 2Phòng tắm: 2sqm: 80

Chung cư

Tổng Đài Tư Vấn HN

4 tuần trước

$776/Per Month

Giường: 2Phòng tắm: 2sqm: 80

Chung cư

4 tuần trước

Giường: 2Phòng tắm: 2sqm: 79

Chung cư

Tổng Đài Tư Vấn HN

2 tháng trước

$900/Per Month

Giường: 2Phòng tắm: 2sqm: 79

Chung cư

2 tháng trước

Giường: 2Phòng tắm: 2sqm: 85

Chung cư

Tổng Đài Tư Vấn HN

3 tháng trước

$950/Per Month

Giường: 2Phòng tắm: 2sqm: 85

Chung cư

3 tháng trước

From$647/Per Month

Giường: 3Phòng tắm: 2sqm: 82

Chung cư

Tổng Đài Tư Vấn HN

5 tháng trước

From$647/Per Month

Giường: 3Phòng tắm: 2sqm: 82

Chung cư

5 tháng trước

From$474/Per Month

Giường: 2Phòng tắm: 2sqm: 73

Chung cư

Tổng Đài Tư Vấn HN

5 tháng trước

From$474/Per Month

Giường: 2Phòng tắm: 2sqm: 73

Chung cư

5 tháng trước

From$302/Per Month

Giường: 1Bồn tắm: 1sqm: 52

Chung cư

Tổng Đài Tư Vấn HN

5 tháng trước

From$302/Per Month

Giường: 1Bồn tắm: 1sqm: 52

Chung cư

5 tháng trước