Phạm vi giá: Từ đến

So sánh các bảng liệt kê

$1,293/Per Month

Giường: 3Phòng tắm: 2sqm: 145

Chung cư

Tổng Đài Tư Vấn HN

3 năm trước

$1,293/Per Month

Giường: 3Phòng tắm: 2sqm: 145

Chung cư

3 năm trước

$1,200/Per Month

Giường: 3Phòng tắm: 2sqm: 113

Chung cư

Tổng Đài Tư Vấn HN

3 năm trước

$1,200/Per Month

Giường: 3Phòng tắm: 2sqm: 113

Chung cư

3 năm trước

$1,200/Per Month

Giường: 2Phòng tắm: 2sqm: 102

Chung cư

Tổng Đài Tư Vấn HN

3 năm trước

$1,200/Per Month

Giường: 2Phòng tắm: 2sqm: 102

Chung cư

3 năm trước

$1,000/Per Month

Giường: 2Phòng tắm: 2sqm: 110

Chung cư

Tổng Đài Tư Vấn HN

3 năm trước

$1,000/Per Month

Giường: 2Phòng tắm: 2sqm: 110

Chung cư

3 năm trước

$684/Per Month

Giường: 1Bồn tắm: 1sqm: 55

Chung cư

Tổng Đài Tư Vấn HN

3 năm trước

$684/Per Month

Giường: 1Bồn tắm: 1sqm: 55

Chung cư

3 năm trước

$1,800/Per Month

Giường: 3Phòng tắm: 2sqm: 170

Chung cư

Tổng Đài Tư Vấn HN

3 năm trước

$1,800/Per Month

Giường: 3Phòng tắm: 2sqm: 170

Chung cư

3 năm trước

$900/Per Month

Giường: 2Phòng tắm: 2sqm: 114

Chung cư

Tổng Đài Tư Vấn HN

3 năm trước

$900/Per Month

Giường: 2Phòng tắm: 2sqm: 114

Chung cư

3 năm trước

$1,000/Per Month

Giường: 2Phòng tắm: 2sqm: 112

Chung cư

Tổng Đài Tư Vấn HN

3 năm trước

$1,000/Per Month

Giường: 2Phòng tắm: 2sqm: 112

Chung cư

3 năm trước

$1,100/Per Month

Giường: 2Phòng tắm: 2sqm: 124

Chung cư

Tổng Đài Tư Vấn HN

3 năm trước

$1,100/Per Month

Giường: 2Phòng tắm: 2sqm: 124

Chung cư

3 năm trước


0932 060 333