Phạm vi giá: Từ đến

So sánh các bảng liệt kê

$684/Per Month

Giường: 1Bồn tắm: 1sqm: 55

Chung cư

Tổng Đài Tư Vấn HN

2 tuần trước

$684/Per Month

Giường: 1Bồn tắm: 1sqm: 55

Chung cư

2 tuần trước

$1,800/Per Month

Giường: 3Phòng tắm: 2sqm: 170

Chung cư

Tổng Đài Tư Vấn HN

1 tháng trước

$1,800/Per Month

Giường: 3Phòng tắm: 2sqm: 170

Chung cư

1 tháng trước

$900/Per Month

Giường: 2Phòng tắm: 2sqm: 114

Chung cư

Tổng Đài Tư Vấn HN

2 tháng trước

$900/Per Month

Giường: 2Phòng tắm: 2sqm: 114

Chung cư

2 tháng trước

$1,000/Per Month

Giường: 2Phòng tắm: 2sqm: 112

Chung cư

Tổng Đài Tư Vấn HN

2 tháng trước

$1,000/Per Month

Giường: 2Phòng tắm: 2sqm: 112

Chung cư

2 tháng trước

$1,100/Per Month

Giường: 2Phòng tắm: 2sqm: 124

Chung cư

Tổng Đài Tư Vấn HN

2 tháng trước

$1,100/Per Month

Giường: 2Phòng tắm: 2sqm: 124

Chung cư

2 tháng trước

$1,000/Per Month

Giường: 2Phòng tắm: 2sqm: 105

Chung cư

Tổng Đài Tư Vấn HN

2 tháng trước

$1,000/Per Month

Giường: 2Phòng tắm: 2sqm: 105

Chung cư

2 tháng trước

$1,100/Per Month

Giường: 2Phòng tắm: 2sqm: 109

Chung cư

Tổng Đài Tư Vấn HN

2 tháng trước

$1,100/Per Month

Giường: 2Phòng tắm: 2sqm: 109

Chung cư

2 tháng trước

$1,600/Per Month

Giường: 3Phòng tắm: 2sqm: 105

Chung cư

Tổng Đài Tư Vấn HN

3 tháng trước

$1,600/Per Month

Giường: 3Phòng tắm: 2sqm: 105

Chung cư

3 tháng trước

$776/Per Month

Giường: 2Phòng tắm: 2sqm: 125

Chung cư

Tổng Đài Tư Vấn HN

3 tháng trước

$776/Per Month

Giường: 2Phòng tắm: 2sqm: 125

Chung cư

3 tháng trước