Phạm vi giá: Từ đến

So sánh các bảng liệt kê

$769/Per Month

Giường: 3Phòng tắm: 2sqm: 91

Chung cư

Tổng Đài Tư Vấn HN

8 tháng trước

$769/Per Month

Giường: 3Phòng tắm: 2sqm: 91

Chung cư

8 tháng trước

$690/Per Month

Giường: 3Phòng tắm: 2sqm: 118

Chung cư

Tổng Đài Tư Vấn HN

10 tháng trước

$690/Per Month

Giường: 3Phòng tắm: 2sqm: 118

Chung cư

10 tháng trước

$1,000/Per Month

Giường: 3Phòng tắm: 2sqm: 100

Chung cư

Tổng Đài Tư Vấn HN

11 tháng trước

$1,000/Per Month

Giường: 3Phòng tắm: 2sqm: 100

Chung cư

11 tháng trước