Phạm vi giá: Từ đến

So sánh các bảng liệt kê

$769/Per Month

Giường: 3Phòng tắm: 2sqm: 91

Chung cư

Tổng Đài Tư Vấn HN

1 năm trước

$769/Per Month

Giường: 3Phòng tắm: 2sqm: 91

Chung cư

1 năm trước

$690/Per Month

Giường: 3Phòng tắm: 2sqm: 118

Chung cư

Tổng Đài Tư Vấn HN

1 năm trước

$690/Per Month

Giường: 3Phòng tắm: 2sqm: 118

Chung cư

1 năm trước

$1,000/Per Month

Giường: 3Phòng tắm: 2sqm: 100

Chung cư

Tổng Đài Tư Vấn HN

1 năm trước

$1,000/Per Month

Giường: 3Phòng tắm: 2sqm: 100

Chung cư

1 năm trước


0932 060 333