Phạm vi giá: Từ đến

So sánh các bảng liệt kê

Giường: 1Bồn tắm: 1sqm: 28

Chung cư, Studio

Tổng Đài Tư Vấn HN

1 tuần trước

$427/Per Month

Giường: 1Bồn tắm: 1sqm: 28

Chung cư, Studio

1 tuần trước

Giường: 1Bồn tắm: 1sqm: 27

Chung cư, Studio

Tổng Đài Tư Vấn HN

2 tuần trước

$534/Per Month

Giường: 1Bồn tắm: 1sqm: 27

Chung cư, Studio

2 tuần trước

Giường: 1Bồn tắm: 1sqm: 25

Chung cư, Studio

Tổng Đài Tư Vấn HN

2 tuần trước

$278/Per Month

Giường: 1Bồn tắm: 1sqm: 25

Chung cư, Studio

2 tuần trước

Giường: 1Bồn tắm: 1sqm: 30

Chung cư, Studio

Tổng Đài Tư Vấn HN

2 tuần trước

$321/Per Month

Giường: 1Bồn tắm: 1sqm: 30

Chung cư, Studio

2 tuần trước

Giường: 1Bồn tắm: 1sqm: 30

Chung cư, Studio

Tổng Đài Tư Vấn HN

2 tuần trước

$427/Per Month

Giường: 1Bồn tắm: 1sqm: 30

Chung cư, Studio

2 tuần trước

Giường: 1Bồn tắm: 1sqm: 27

Chung cư, Studio

Tổng Đài Tư Vấn HN

2 tuần trước

$470/Per Month

Giường: 1Bồn tắm: 1sqm: 27

Chung cư, Studio

2 tuần trước

Giường: 1Bồn tắm: 1sqm: 28

Chung cư, Studio

Tổng Đài Tư Vấn HN

2 tuần trước

$470/Per Month

Giường: 1Bồn tắm: 1sqm: 28

Chung cư, Studio

2 tuần trước

Giường: 2Bồn tắm: 1sqm: 65

Chung cư

Tổng Đài Tư Vấn HN

2 tuần trước

$684/Per Month

Giường: 2Bồn tắm: 1sqm: 65

Chung cư

2 tuần trước

$1,282/Per Month

Giường: 3Phòng tắm: 2sqm: 80

Chung cư

2 tuần trước