Phạm vi giá: Từ đến

So sánh các bảng liệt kê

Giường: 1Bồn tắm: 1sqm: 25

Chung cư

Tổng Đài Tư Vấn HN

4 tuần trước

$431/Per Month

Giường: 1Bồn tắm: 1sqm: 25

Chung cư

4 tuần trước

Giường: 3Phòng tắm: 2sqm: 84

Chung cư

Tổng Đài Tư Vấn HN

1 tháng trước

$776/Per Month

Giường: 3Phòng tắm: 2sqm: 84

Chung cư

1 tháng trước

Giường: 3Phòng tắm: 2sqm: 90

Chung cư

Tổng Đài Tư Vấn HN

1 tháng trước

$1,000/Per Month

Giường: 3Phòng tắm: 2sqm: 90

Chung cư

1 tháng trước

Giường: 1Bồn tắm: 1sqm: 28

Chung cư

Tổng Đài Tư Vấn HN

1 tháng trước

$302/Per Month

Giường: 1Bồn tắm: 1sqm: 28

Chung cư

1 tháng trước

Giường: 1Bồn tắm: 1sqm: 30

Chung cư

Tổng Đài Tư Vấn HN

1 tháng trước

$405/Per Month

Giường: 1Bồn tắm: 1sqm: 30

Chung cư

1 tháng trước

Giường: 2Phòng tắm: 2sqm: 54

Chung cư

Tổng Đài Tư Vấn HN

1 tháng trước

$517/Per Month

Giường: 2Phòng tắm: 2sqm: 54

Chung cư

1 tháng trước

Giường: 2Phòng tắm: 2sqm: 62

Chung cư

Tổng Đài Tư Vấn HN

1 tháng trước

$646/Per Month

Giường: 2Phòng tắm: 2sqm: 62

Chung cư

1 tháng trước

Giường: 2Phòng tắm: 2sqm: 63

Chung cư

Tổng Đài Tư Vấn HN

1 tháng trước

$776/Per Month

Giường: 2Phòng tắm: 2sqm: 63

Chung cư

1 tháng trước

Giường: 2Phòng tắm: 2sqm: 55

Chung cư

Tổng Đài Tư Vấn HN

1 tháng trước

$689/Per Month

Giường: 2Phòng tắm: 2sqm: 55

Chung cư

1 tháng trước