Phạm vi giá: Từ đến

So sánh các bảng liệt kê

Giường: 2Phòng tắm: 2sqm: 86

Chung cư

Tổng Đài Tư Vấn HN

4 tháng trước

$1,300/Per Month

Giường: 2Phòng tắm: 2sqm: 86

Chung cư

4 tháng trước