Phạm vi giá: Từ đến

So sánh các bảng liệt kê

Giường: 3Phòng tắm: 3sqm: 90

Biệt thự

Tổng Đài Tư Vấn HN

1 năm trước

$2,100/Per Month

Giường: 3Phòng tắm: 3sqm: 90

Biệt thự

1 năm trước

Giường: 3Phòng tắm: 3sqm: 250

Biệt thự

Tổng Đài Tư Vấn HN

1 năm trước

$4,500/Per Month

Giường: 3Phòng tắm: 3sqm: 250

Biệt thự

1 năm trước

Giường: 4Phòng tắm: 3sqm: 153

Biệt thự

Tổng Đài Tư Vấn HN

1 năm trước

$1,502/Per Month

Giường: 4Phòng tắm: 3sqm: 153

Biệt thự

1 năm trước

Giường: 3Phòng tắm: 3sqm: 160

Biệt thự

Tổng Đài Tư Vấn HN

1 năm trước

$1,717/Per Month

Giường: 3Phòng tắm: 3sqm: 160

Biệt thự

1 năm trước

Giường: 3Phòng tắm: 3sqm: 161

Biệt thự

Tổng Đài Tư Vấn HN

1 năm trước

$1,800/Per Month

Giường: 3Phòng tắm: 3sqm: 161

Biệt thự

1 năm trước

Giường: 3Phòng tắm: 3sqm: 225

Biệt thự

Tổng Đài Tư Vấn HN

1 năm trước

$1,502/Per Month

Giường: 3Phòng tắm: 3sqm: 225

Biệt thự

1 năm trước

Giường: 4Phòng tắm: 3sqm: 270

Biệt thự

Tổng Đài Tư Vấn HN

1 năm trước

$2,500/Per Month

Giường: 4Phòng tắm: 3sqm: 270

Biệt thự

1 năm trước

Giường: 3Phòng tắm: 3sqm: 165

Biệt thự

Tổng Đài Tư Vấn HN

1 năm trước

$2,000/Per Month

Giường: 3Phòng tắm: 3sqm: 165

Biệt thự

1 năm trước

$2,500/Per Month

Giường: 4Phòng tắm: 3sqm: 350

Biệt thự

Tổng Đài Tư Vấn HN

1 năm trước

$2,500/Per Month

Giường: 4Phòng tắm: 3sqm: 350

Biệt thự

1 năm trước


0932 060 333