Phạm vi giá: Từ đến

So sánh các bảng liệt kê

From$517/Per Month

Giường: 1Bồn tắm: 1sqm: 35

Căn hộ dịch vụ

Căn Hộ Dịch Vụ HN

4 năm trước

From$517/Per Month

Giường: 1Bồn tắm: 1sqm: 35

Căn hộ dịch vụ

4 năm trước

$1,800/Per Month

Giường: 2Bồn tắm: 1sqm: 70

Căn hộ dịch vụ

Căn Hộ Dịch Vụ HN

4 năm trước

$1,800/Per Month

Giường: 2Bồn tắm: 1sqm: 70

Căn hộ dịch vụ

4 năm trước

From$700/Per Month

Giường: 1Bồn tắm: 1sqm: 50

Căn hộ dịch vụ

Căn Hộ Dịch Vụ HN

4 năm trước

From$700/Per Month

Giường: 1Bồn tắm: 1sqm: 50

Căn hộ dịch vụ

4 năm trước

$1,700/Per Month

Giường: 3Phòng tắm: 2

Căn hộ dịch vụ

Căn Hộ Dịch Vụ HN

4 năm trước

$1,700/Per Month

Giường: 3Phòng tắm: 2

Căn hộ dịch vụ

4 năm trước

From$800/Per Month

Giường: 1Bồn tắm: 1sqm: 50

Căn hộ dịch vụ

Căn Hộ Dịch Vụ HN

4 năm trước

From$800/Per Month

Giường: 1Bồn tắm: 1sqm: 50

Căn hộ dịch vụ

4 năm trước

$500/Per Month

Giường: 1Bồn tắm: 1sqm: 40

Căn hộ dịch vụ

Căn Hộ Dịch Vụ HN

4 năm trước

$500/Per Month

Giường: 1Bồn tắm: 1sqm: 40

Căn hộ dịch vụ

4 năm trước

Giường: 1Bồn tắm: 1sqm: 30

Căn hộ dịch vụ, Chung cư

Tổng Đài Tư Vấn HN

4 năm trước

$451/Per Month

Giường: 1Bồn tắm: 1sqm: 30

Căn hộ dịch vụ, Chung cư

4 năm trước

From $900/Per Month

Giường: 2Phòng tắm: 2

Căn hộ dịch vụ

Căn Hộ Dịch Vụ HN

4 năm trước

From $900/Per Month

Giường: 2Phòng tắm: 2

Căn hộ dịch vụ

4 năm trước

From$600/Per Month

Giường: 1Bồn tắm: 1sqm: 80

Căn hộ dịch vụ

Căn Hộ Dịch Vụ HN

4 năm trước

From$600/Per Month

Giường: 1Bồn tắm: 1sqm: 80

Căn hộ dịch vụ

4 năm trước


0932 060 333