Phạm vi giá: Từ đến

So sánh các bảng liệt kê

Giường: 2Phòng tắm: 2sqm: 72

Chung cư

Tổng Đài Tư Vấn HN

3 ngày trước

$1,700/Per Month

Giường: 2Phòng tắm: 2sqm: 72

Chung cư

3 ngày trước

Giường: 2Phòng tắm: 2sqm: 85

Chung cư

Tổng Đài Tư Vấn HN

3 ngày trước

$1,600/Per Month

Giường: 2Phòng tắm: 2sqm: 85

Chung cư

3 ngày trước

Giường: 3Phòng tắm: 2sqm: 100

Chung cư

Tổng Đài Tư Vấn HN

3 ngày trước

$2,700/Per Month

Giường: 3Phòng tắm: 2sqm: 100

Chung cư

3 ngày trước

$1,000/Per Month

Cho thuê Căn hộ Ciputra tòa P2 145m2 3 phòng ngủ

Khu đô thị Ciputra, Phú Thượng, Tây Hồ, Hà Nội

Giường: 3Phòng tắm: 2sqm: 145

Chung cư

Tổng Đài Tư Vấn HN

4 ngày trước

$1,000/Per Month

Giường: 3Phòng tắm: 2sqm: 145

Chung cư

4 ngày trước

Giường: 1Bồn tắm: 1sqm: 60

Chung cư

Tổng Đài Tư Vấn HN

4 ngày trước

$700/Per Month

Giường: 1Bồn tắm: 1sqm: 60

Chung cư

4 ngày trước

Giường: 3Phòng tắm: 2sqm: 110

Chung cư

Tổng Đài Tư Vấn HN

4 ngày trước

$700/Per Month

Giường: 3Phòng tắm: 2sqm: 110

Chung cư

4 ngày trước

Giường: 3Phòng tắm: 2sqm: 91

Chung cư

Tổng Đài Tư Vấn HN

1 tuần trước

$2,200/Per Month

Giường: 3Phòng tắm: 2sqm: 91

Chung cư

1 tuần trước

$1,100/Per Month

Cho thuê Căn hộ Ciputra tòa L1 154m2 3 phòng ngủ đồ cơ bản

Khu đô thị Ciputra, Phú Thượng, Tây Hồ, Hà Nội

Giường: 3Phòng tắm: 2sqm: 154

Chung cư

Tổng Đài Tư Vấn HN

1 tuần trước

$1,100/Per Month

Giường: 3Phòng tắm: 2sqm: 154

Chung cư

1 tuần trước

Giường: 2Phòng tắm: 2sqm: 80

Chung cư

Tổng Đài Tư Vấn HN

1 tuần trước

$1,600/Per Month

Giường: 2Phòng tắm: 2sqm: 80

Chung cư

1 tuần trước