Phạm vi giá: Từ đến

So sánh các bảng liệt kê

Giường: 1Bồn tắm: 1sqm: 45

Chung cư

Tổng Đài Tư Vấn HN

16 giờ trước

$600/Per Month

Giường: 1Bồn tắm: 1sqm: 45

Chung cư

16 giờ trước

Giường: 2Phòng tắm: 2sqm: 80

Chung cư

Tổng Đài Tư Vấn HN

16 giờ trước

$1,400/Per Month

Giường: 2Phòng tắm: 2sqm: 80

Chung cư

16 giờ trước

Giường: 1Bồn tắm: 1sqm: 60

Chung cư

Tổng Đài Tư Vấn HN

16 giờ trước

$1,200/Per Month

Giường: 1Bồn tắm: 1sqm: 60

Chung cư

16 giờ trước

Giường: 2Phòng tắm: 2sqm: 60

Chung cư

Tổng Đài Tư Vấn HN

17 giờ trước

$733/Per Month

Giường: 2Phòng tắm: 2sqm: 60

Chung cư

17 giờ trước

$2,900/Per Month

Giường: 3Phòng tắm: 3sqm: 285

Chung cư

Tổng Đài Tư Vấn HN

17 giờ trước

$2,900/Per Month

Giường: 3Phòng tắm: 3sqm: 285

Chung cư

17 giờ trước

$625/Per Month

Giường: 2Phòng tắm: 2sqm: 82

Chung cư

Tổng Đài Tư Vấn HN

2 ngày trước

$625/Per Month

Giường: 2Phòng tắm: 2sqm: 82

Chung cư

2 ngày trước

$1,100/Per Month

Giường: 2Phòng tắm: 2sqm: 63

Chung cư

Tổng Đài Tư Vấn HN

2 ngày trước

$1,100/Per Month

Giường: 2Phòng tắm: 2sqm: 63

Chung cư

2 ngày trước

Giường: 4Phòng tắm: 3sqm: 115

Chung cư

Tổng Đài Tư Vấn HN

2 ngày trước

$1,350/Per Month

Giường: 4Phòng tắm: 3sqm: 115

Chung cư

2 ngày trước

Giường: 1Bồn tắm: 1sqm: 30

Chung cư, Studio

Tổng Đài Tư Vấn HN

6 ngày trước

$388/Per Month

Giường: 1Bồn tắm: 1sqm: 30

Chung cư, Studio

6 ngày trước