Phạm vi giá: Từ đến

So sánh các bảng liệt kê

Giường: 3Phòng tắm: 2sqm: 150

Chung cư

Tổng Đài Tư Vấn HN

1 ngày trước

$2,000/Per Month

Giường: 3Phòng tắm: 2sqm: 150

Chung cư

1 ngày trước

Giường: 2Phòng tắm: 2sqm: 80

Chung cư

Tổng Đài Tư Vấn HN

2 ngày trước

$776/Per Month

Giường: 2Phòng tắm: 2sqm: 80

Chung cư

2 ngày trước

Giường: 1Bồn tắm: 1sqm: 30

Chung cư

Tổng Đài Tư Vấn HN

2 ngày trước

$500/Per Month

Giường: 1Bồn tắm: 1sqm: 30

Chung cư

2 ngày trước

Giường: 2Phòng tắm: 2sqm: 86

Chung cư

Tổng Đài Tư Vấn HN

2 ngày trước

$1,300/Per Month

Giường: 2Phòng tắm: 2sqm: 86

Chung cư

2 ngày trước

$2,500/Per Month

Giường: 4Phòng tắm: 3sqm: 225

Chung cư

Tổng Đài Tư Vấn HN

5 ngày trước

$2,500/Per Month

Giường: 4Phòng tắm: 3sqm: 225

Chung cư

5 ngày trước

$1,800/Per Month

Giường: 3Phòng tắm: 2sqm: 170

Chung cư

Tổng Đài Tư Vấn HN

2 tuần trước

$1,800/Per Month

Giường: 3Phòng tắm: 2sqm: 170

Chung cư

2 tuần trước

$1,500/Per Month

Giường: 4Phòng tắm: 3sqm: 173

Chung cư

Tổng Đài Tư Vấn HN

2 tuần trước

$1,500/Per Month

Giường: 4Phòng tắm: 3sqm: 173

Chung cư

2 tuần trước

Giường: 1Bồn tắm: 1sqm: 53

Chung cư

Tổng Đài Tư Vấn HN

2 tuần trước

$1,300/Per Month

Giường: 1Bồn tắm: 1sqm: 53

Chung cư

2 tuần trước

$800/Per Month

Giường: 2Phòng tắm: 2sqm: 100

Căn hộ dịch vụ

Căn Hộ Dịch Vụ HN

2 tuần trước

$800/Per Month

Giường: 2Phòng tắm: 2sqm: 100

Căn hộ dịch vụ

2 tuần trước